آدرس :

تهران آزادگان جنوب بلوار ایران خودرو دیزل خ مدرس پلاک ۸صادقی

تلفن :

۰۲۱۵۵۹۱۹۵۲۳

۰۹۳۹۲۵۰۹۷۵۵

۰۹۱۲۲۵۰۹۷۵۵

ایمیل

info[at]conexsazan.ir